SITUATIE

In een langslepende erfeniskwestie heeft meneer Koerthalzen eind 2011 besloten om voor de verdere afwikkeling naar een nieuwe notaris te gaan. Hij is zeer ontevreden over de werkzaamheden van notariskantoor Hermans & Schuttevaer Notarissen NV.
Vlak voor de overheveling van het restant bedrag van de derdengeldrekening naar een zelfde soort rekening van de nieuwe notaris boekt Hermans & Schuttevaer de laatste factuur eigenhandig, zonder toestemming van de erven en zonder vooraankondiging van de rekening af. Hiermee gaat meneer Koerthalzen uiteraard niet akkoord.

MIJN AANPAK

Ik zoek uit welke procedure er gevolgd had moeten worden voor de betaling van deze factuur.
Daarna kijk ik naar casussen die vergelijkbaar zijn met deze situatie.
Vervolgens schrijf ik de brief voor meneer Koerthalzen aan de notaris.

Lees hier de 1e brief: Bezwaar afboeking derdengeldregeling.

RESULTAAT

De notaris kan niet anders dan het geld terugstorten en de factuur alsnog ter goedkeuring aan de erven aanbieden. Helaas voor de notaris gaat meneer Koerthalzen ook niet akkoord met de inhoud van de factuur. Ook daartegen maakt hij bezwaar. Ik schrijf weer een brief.

Lees hier de 2e brief: Bezwaar factuur notaris.

En dan geeft de notaris het op en gaat schoorvoetend akkoord. Nou ja, akkoord… ze zijn het er niet mee eens, maar trekken de vordering tot betaling van de factuur in.

BELANGRIJK

Ik heb het proces in 2 delen geknipt. Eerst het bezwaar tegen hun procedurele fout maken, namelijk zonder akkoord van de erven een betaling doen. En daarna pas inhoudelijk bezwaar maken tegen de factuur zelf. Had ik beiden in één brief gedaan dan was het nooit gelukt.

Besparing: € 2094,40